Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dřevo-betonové konstrukce prodle Eurokódů

Dřevo-betonové konstrukce prodle Eurokódů

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., pedagog VŠB-TU Ostrava, FAST, člen ČKAIT
Hlavní odborné téma – program akce
Dřevo-betonové konstrukce prodle Eurokódů
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni jak s teoretickými, tak i praktickými základy návrhu dřevo-betonových spřažených nosníků s různými způsoby spřažení. Přednáška bude obsahovat příklady výpočtu spřažených dřevo-betonových nosníků. Výpočtu budou vycházet z platných evropských norem pro navrhování dřevěných i betonových konstrukcí.