Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dřevostavby 2014

Dřevostavby 2014

Druh akce
Konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, investoři, reallizační firmy, řídící pracovníci, pedagogové SŠ a VŠ, studenti.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník (ISBN)
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Červený
Přednášející (pracoviště)
Představitelé VŠ (i zahraniční) a přední odborníci na danou problematiku z více než deseti evropských i mimoevropských zemí.
Hlavní odborné téma – program akce
Přesná skladba přednášek pro rok 2014 není dosud stanovena. Po zkušenostech ze sedmnácti předcházejících ročníků předpokládáme pro rok 2014 obdobnou sestavu přednášejících a rádi bychom případně zařadili i lektory doporučené ČKAIT. Pro přednášky je využívána zpětná projekce, dataprojektor, PC a další audiovizuální technika.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

DŘEVOSTAVBY- stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka,
ekologie, úspory energií, suchá výstavba.
Nosné téma: vícepodlažní dřevostavby