Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dřevostavby 2014 - doprovodný program v rámci 9. ročníku veletrhu

Dřevostavby 2014 - doprovodný program v rámci 9. ročníku veletrhu

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti, odborníci z oboru, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
FAST VUT Brno, VVÚD Praha, FSv ČVUT Praha, UCEEB ČVUT Praha
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Ing. Jitka Beránková, Ph.D., doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak CSc., doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
13:40-14:10, Diagnostika dřevostaveb, FAST VUT Brno
14:10-14:40, Certifikace a legislativa dřevostaveb, VVÚD Praha
14:40-15:10, Navrhování dřevostaveb na účinky požáru, FSv ČVUT Praha
15:10-15:40, Nové generace obvodových plášťů budov z hlediska stavební fyziky, UCEEB ČVUT Praha
15:40-16:10, Využití mikroturbín a ORC pro budovy, UCEEB ČVUT Praha
16:10-16:40, Využití solárního komínu pro větrání budovy, UCEEB ČVUT Praha
16:40-17:10, Nové poznatky o materiálech a konstrukčních systémech pro dřevostavby, UCEEB ČVUT Praha
17:10-17:40, Prediktivní regulace pro budovy, UCEEB ČVUT Praha

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Energeticky efektivní dřevostavby