Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

DVD Dopravní stavby 2014 – Systém jakosti XIII

DVD Dopravní stavby 2014 – Systém jakosti XIII

Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze.
DVD ROM Dopravní stavby 2014 - Systém jakosti XIII. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2014. Dokumenty schválené v průběhu roku 2014, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

Vybrané obory autorizace – dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství - obdrží DVD Dopravní stavby XIII. BEZPLATNĚ (další informace na webu IC nebo v přiloženém letáku). DVD Dopravní stavby XIII. si mohou výše uvedené autorizované osoby převzít v příslušné oblastní kanceláři ČKAIT proti podpisu licenční smlouvy (příloha této informace).