Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

DVD Dopravní stavby 2015 – Systém jakosti XIV.

DVD Dopravní stavby 2015 – Systém jakosti XIV.

Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze. DVD Dopravní stavby 2015 - Systém jakosti XIV. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2015. Dokumenty schválené v průběhu roku 2015, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

Vybrané obory autorizace – dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství - obdrží DVD Dopravní stavby XIV. BEZPLATNĚ (další informace o DVD na webu IC nebo v přiloženém letáku).

DVD Dopravní stavby XIV. si mohou výše uvedené autorizované osoby převzít v příslušné oblastní/regionální kanceláři ČKAIT proti podpisu licenčních podmínek (příloha této informace).