Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dynamika pro projektanty stavebních konstrukcí

Dynamika pro projektanty stavebních konstrukcí

Pořadatel

Druh akce
kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb, mosty a inženýrské konstrukce
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
Hlavní odborné téma – program akce
V rámci kurzu zazní základní teorie dynamiky stavebních konstrukcí i její aplikace při stanovení seizmické odezvy potřebné pro posouzení stavebních konstrukcí. Lektor účastníky kurzu seznámí s vybranými úlohami, řešenými podle současně platných předpisů s využitím vhodného programového vybavení. Rovněž bude proveden výklad zaměřený na metodiku, jak postupovat při návrhu a posouzení nosných konstrukcí a prvků v seizmicky aktivních oblastech. Mimo nejčastěji posuzované konstrukce pozemních staveb jsou dále probírány odlišnosti při posuzování mostních konstrukcí, nádrží a zásobníků popřípadě věží, stožárů a komínů při aplikaci současně platných normových předpisů a navazujících dokumentů. V závěrečné části budou účastníci kurzu seznámení s řešením stavebních konstrukcí na dynamické účinky větru.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz v rámci celoživotního vzdělávání je určen pro projektanty stavebních konstrukcí, kteří se zabývají návrhem a posouzení stavebních konstrukcí odolných na účinky mimořádných zatížení se zaměřením na účinky seizmicity.