Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dynamika pro projektanty stavebních konstrukcí - I. část

Dynamika pro projektanty stavebních konstrukcí - I. část

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc., VUT Brno
Hlavní odborné téma – program akce
- základy teorie dynamiky stavebních konstrukcí,
- řešení odezvy stavebních konstrukcí na seismické zatížení,
- navrhování stavebních konstrukcí odolných proti zemětřesení s uvažováním mimořádného zatížení podle ČSN EN 1998
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz v rámci celoživotního vzdělávání je určen pro projektanty stavebních konstrukcí, kteří se zabývají návrhem a posouzení stavebních konstrukcí odolných na účinky mimořádných zatížení se zaměřením na účinky seizmicity. V rámci kurzu zazní základní teorie dynamiky stavebních konstrukcí i její aplikace při stanovení seizmické odezvy potřebné pro posouzení stavebních konstrukcí. Lektor účastníky kurzu seznámí s vybranými úlohami, řešenými podle současně platných předpisů s využitím vhodného programového vybavení. Rovněž bude proveden výklad zaměřený na metodiku jak postupovat při návrhu a posouzení nosných konstrukcí a prvků v seizmicky aktivních oblastech. Mimo nejčastěji posuzované konstrukce pozemních staveb jsou dále probírány odlišnosti při posuzování mostních konstrukcí, nádrží a zásobníků popřípadě věží, stožárů a komínů při aplikaci současně platných normových předpisů a navazujících dokumentů. V závěrečné části budou účastníci kurzu seznámení s řešením stavebních konstrukcí na dynamické účinky větru.