Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Efektivní navrhování a posuzování ČOV

Efektivní navrhování a posuzování ČOV

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, státní a veřejná správa, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Plotěný
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marek Holba, Ph.D (BÚ AV ČR v.v.i.)
Hlavní odborné téma – program akce
- Nutrienty a význam dusíku mezi nimi – Ing. Marek Holba, Ph.D.
(Cílem je pochopení širších souvislostí majících vliv na životní prostředí – koloběh dusíku, vliv různých forem dusíku na zdraví a ŽP, vztah k trofizaci vod a také třeba to, proč správcové toku někdy sypou dusičnany do přehrad.)
- Dusík – teorie kolem dusíku – formy dusíku (aneb jak si číst v rozboru vody) – Ing. Jana Matysíková
(Popis různých forem dusíku a mechanismus přechodu mezi nimi, vysvětlení pojmů vyskytujících se v rozborech vod a vztahy mezi hodnotami v rozborech, vztah obsahu různých forem dusíku k dalším posuzovaným parametrům. A také třeba odpověď na otázku, proč je někdy na odtoku z ČOV víc amoniaku než na nátoku.)
- Legislativní požadavky na dusík v odpadních vodách a vhodné technologie k jeho odstranění – Ing. Karel Plotěný
(Požadavky v NV – případně již i z nových připravovaných NV a teoretické postupy, jak požadovaných hodnot dosahovat. A také třeba ukázka rychlé kontroly parametrů ČOV s využitím znalostí o vztahu mezi koncentrací amoniaku a ostatními parametry.)
- Řešení konkrétních případů z praxe při ČOV – nitrifikace a denitrifikace u malých a větších zdrojů klasickými metodami a s podporou netradičních způsobů sanitace – Ing. Karel Plotěný
(Komunální ČOV, vegetační ČOV, domovní ČOV – co funguje a co nemůže fungovat – příklady z praxe. Třeba ukázka toho, jak minimalizovat hodnoty dusíku na odtoku z objektu užívaného jen občas.)
- Odstranění amoniaku z průmyslových vod jinými než biologickými formami – Ing. Marek Holba, Ph.D.
(Přehled metod používaných při čištění průmyslových odpadních vod, klasické postupy i poznatky z výzkumných prací.)
- Nejnovější poznatky z výzkumu – projekt Anammox – Ing. Ondřej Škorvan
(Představení technologie podstatně šetřící náklady na odstranění dusíku z odpadních vod – jeden z postupů, jak snižovat energetickou náročnost ČOV.)
- Dusík ve vzduchu a odstranění amoniaku ze vzduchu – Ing. Ondřej Unčovský
(Přehled technologií na odstranění amoniaku ze vzduchu – od klasických postupů, jako jsou pračky vzduchu, až po nejnovější výsledky výzkumu – fotokatalytickou oxidaci.)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Účastníci semináře získají přehled o formách dusíku, mechanismu přeměny mezi nimi, a hlavně o praktickém dopadu těchto procesů jak na navrhování ČOV, tak i na čištění vzduchu. Dozví se také o významu a vlivu jednotlivých forem dusíku na životní prostředí. Pochopení souvislostí pak může pomoct jak při posuzování návrhů likvidace nežádoucích forem dusíku (úředníci), tak i k optimalizaci návrhu na čištění vod a vzduchu (projektanti), a tedy celkově k nemalé úspoře prostředků (investoři). Ve výsledku pak k zefektivnění použití prostředků vynaložených na ochranu přírody (stát). Kdyby nic jiného, tak se účastnící naučí vidět rozbor vody v souvislostech.