Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Efektivní rozpočtování a kalkulace staveb

Efektivní rozpočtování a kalkulace staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy, realizační firmy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT OK Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Ing. Michal Hanák, ÚRS Praha, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
Náplň semináře:
- úvod do rozpočtování, rozdělení nákladů, oceňovací metody
- položkový rozpočet stavby (principy, pravidla sestavení, náležitosti rozpočtu)
- individuální stanovení ceny položky (náplň cen, kalkulace)
- cenová soustava ÚRS (nálň a práce s katalogy, metodika)
- alternativní způsoby rozpočtování (agregace, ukazatele)
- BIM (informační model budovy) a nové trendy oceňování.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výklad efektivního rozpočtování a klukulace staveb.