Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ekodesign větracích jednotek

Ekodesign větracích jednotek

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři VZT soustav
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. (Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze) a další
Hlavní odborné téma – program akce
08:30 Prezence účastníků
09:00 Zahájení semináře – úvod – Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Směrnice Ekodesing – Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Stanovisko Státní energetické inspekce ČR – zástupce SEI ČR
Zkušenosti renomovaných výrobců větracích a klimatizačních zařízení s požadavky na energetickou efektivnost zařízení a zavádění směrnice do výroby
13:45 Diskuse
14:00 Předpokládaný závěr semináře
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V současné době jsou v segmentu pozemních staveb používána hesla „Snižování potřeb energie, úspora energií, energeticky úsporná budova …“. Po dokonalém zateplení a utěsnění budov snižující potřebu tepla na vytápění, přicházejí na řadu technologie, které mají ve vzduchotěsných budovách zajistit snesitelné vnitřní prostředí staveb. Pod spoustou vyhlášek a směrnic týkajících se požadovaných energetických úspor se skrývá pojem ekodesign. Co to ekodesign je a jaké má důsledky nejen na vlastní výrobky, ale i na nové řešení staveb, budou diskutovat renomovaní výrobci ventilačních a klimatizačních zařízení. Seminář bude reagovat i na některé nejasnosti týkající se implementace Nařízení komise č. 1253/2014 o ekodesignu větracích jednotek v kontextu evropském i národním. Bude prezentována a diskutována problematika jmenovitého průtoku, technologických aplikací, potrubních klimatizačních jednotek a řada dalších. Prezentace a příspěvky do diskuze přednesou jak přední čeští a světoví výrobci vzduchotechnických jednotek, tak představitelé státní správy a nezávislí odborníci. Seminář bude tematicky navazovat na velmi úspěšné přednáškové bloky ze Sympozia INHOB 2015.