Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektrické požární systémy

Elektrické požární systémy

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti elektro, projektanti požárně-bezpečnostních řešení staveb, pracovníci v elektrotechnice
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník prezentací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D.
Přednášející (pracoviště)
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D.
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 – 13.00 přednášky
Periodické kontroly provozuschopnosti.
Zkoušky činnosti.
Koordinační funkční zkoušky.
Orientace ve výše uvedených zkouškách a kontrolách, periodicita provádění, nutné náležitosti výsledných protokolů.
Praktické ukázky častých chyb.
13.00 závěr školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Periodické kontroly provozuschopnosti.
Zkoušky činnosti.
Koordinační funkční zkoušky.
Orientace ve výše uvedených zkouškách a kontrolách, periodicita provádění, nutné náležitosti výsledných protokolů.
Moderní trendy v oblasti požární detekce.