Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektrotechnik & Smart Grids 2016

Elektrotechnik & Smart Grids 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, pracovníci v elektrotechnice, revizní technici, elektrotechnici, montážní firmy,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník prezentací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Kraják
Přednášející (pracoviště)
Ing. Karel Kuchta CSc, Ing. Ondřej Dolejš Ph.D., Ing. Pavel Kraják
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků
8.30 – 13.00 hod. přednášky
Ing. Pavel Kraják, odborný garant akce
• Chytré sítě v ČR – dnes teorie, zítra v praxi
Ing. Karel Kuchta, CSc.
• Problematika provozu záložních zdrojů v ostrovní síti
• Požadavky na energetické zdroje ve Smart Grids
• Dimenzování a energetická bilance zdrojů ve Smart Grids
• Novinky v konstrukci elektrocentrál pro kogenerační jednotky
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D., WAGO-Elektro spol. s r.o.
• Smart Grids z pohledu řídicího systému WAGO
• Celosvětové komunikační standardy pro Smart Grids.
• Novinky v oblasti připojení elektrických vodičů.
12.30 hod. závěr školení, oběd
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V průběhu semináře bude popsán princip ostrovních energetických systémů (Smart Grids), normy a předpisy týkající se Smart Grids a dosavadní zkušenosti z provozování ostrovního systému ve Vrchlabí. Dále budou účastníci seznámení s možnostmi začleňování dieselových a plynových elektrocentrál do systému Smart Grids, jejich dimenzování a vlastní provoz. Součástí semináře bude také problematika řízení energetických zdrojů v rámci Smart Grids, typy komunikačních sběrnic a protokolů a praktické příklady hardwarového řešení řídicího systému.