Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektrotechnik & Smart Grids 2016

Elektrotechnik & Smart Grids 2016

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, pracovníci v elektrotechnice, revizní technici, elektrotechnici, montážní firmy,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník prezentací
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Kraják
Přednášející (pracoviště)
Ing. Karel Kuchta CSc, Ing. Ondřej Dolejš Ph.D., Ing. Pavel Kraják
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků
8.30 – 13.00 hod. přednášky
Ing. Pavel Kraják, odborný garant akce
• Chytré sítě v ČR – dnes teorie, zítra v praxi
Ing. Karel Kuchta, CSc.
• Problematika provozu záložních zdrojů v ostrovní síti
• Požadavky na energetické zdroje ve Smart Grids
• Dimenzování a energetická bilance zdrojů ve Smart Grids
• Novinky v konstrukci elektrocentrál pro kogenerační jednotky
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D., WAGO-Elektro spol. s r.o.
• Smart Grids z pohledu řídicího systému WAGO
• Celosvětové komunikační standardy pro Smart Grids.
• Novinky v oblasti připojení elektrických vodičů.
12.30 hod. závěr školení, oběd
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V průběhu semináře bude popsán princip ostrovních energetických systémů (Smart Grids), normy a předpisy týkající se Smart Grids a dosavadní zkušenosti z provozování ostrovního systému ve Vrchlabí. Dále budou účastníci seznámení s možnostmi začleňování dieselových a plynových elektrocentrál do systému Smart Grids, jejich dimenzování a vlastní provoz. Součástí semináře bude také problematika řízení energetických zdrojů v rámci Smart Grids, typy komunikačních sběrnic a protokolů a praktické příklady hardwarového řešení řídicího systému.