Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická náročnost budov 2017

Energetická náročnost budov 2017

Přednášející:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Jiří Petlach, Akad. arch. Aleš Brotánek
 
 
Anotace:
Výstavba současných budov je již několik let ovlivňována požadavky na plnění kritérií energetické náročnosti směřující k roku 2020, kdy všechny nové budovy budou muset splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V semináři budou shrnuty aktuální požadavky zákona a vyhlášek, metodika návrhu budov s téměř nulovou spotřebou energie a první zkušenosti z jejich realizace a provozu se zaměřením na vypočtené a naměřené hodnoty energetické náročnosti a kvalitu vnitřního prostředí. V další části bude řešena problematika efektivního větrání především obytných budov a na závěr bude prezentován pohled architekta na očekávaný vývoj infrastruktury a konceptu moderních sídel a sídelních celků s příklady ze zahraničí.
 
 
Program:
1) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2017 (1,5 hod.) – prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

a) Legislativní požadavky plynoucí ze změn zákona č. 406/2000 Sb. ve znění dalších úprav a změn jeho prováděcích vyhlášek na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.
–  změny zákona 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 103/2015 Sb. mající vliv na energetické hodnocení budov, zejména budov s nulovou spotřebou energie
–  změny vyhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., vyhlášky č. 480/2012 Sb. ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. upravující energetické hodnocení budov
b) Vliv návrhu tepelně technických vlastností konstrukcí obvodového pláště budov na energetické hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
–  vliv volby součinitelů prostupu tepla plných konstrukcí a výplní otvorů na hodnocení energetické náročnosti budovy
–  vliv volby plochy výplní otvorů a jejich tepelně technických vlastností na hodnocení energetické náročnosti budovy
– možné materiálové varianty skladeb stěnových, střešních a podlahových konstrukcí

2) Efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí (1,5 hod.) – Ing. Jiří Petlach

3) Koncepce udržitelných obytných celků a jejich infrastruktura (1 hod.) – Akad. arch. Aleš Brotánek
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
7.11.2017
Čas konání:
14.00 – 18.00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008849 Jaroslav Zika
2 0012324 Ing. Jaroslav Vokolek
3 1302326 Ing. Radek Olšák
4 0001152 Ing. Jiří Tětek
5 0007869 Jan Tomeček
6 0009996 Ing. Jiří Tencar Ph.D.
7 0012650 Ing. arch. Ondřej Mašek
8 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
9 0013074 Ing. Jan Fleischman
10 0000162 Ing. Alexander Mudrák
11 0300801 Ing. Pavel Korima
12 0000362 Ing. Pavel Rous
13 0013528 Ing. Vladimír Bartoš
14 0006541 Ing. Jiří Kulhánek
15 0012738 Ing. arch. Iveta Klabíková Ramešová
16 0007602 Václav Manhart
17 0004155 Ing. Dagmar Tkadlecová
18 0012698 Petr Černatovič
19 0005894 Ing. Dagmar Černá
20 0008609 Ing. Miroslav Böhm
21 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
22 0012864 Ing. Pavel Košťálek
23 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová
24 0013225 Ing. Štěpán Vinař
25 0013256 Tomáš Kopřiva
26 0011790 Ing. Jakub Kozák
27 0012133 Ing. Jiří Soukup
28 0012518 Ing. Lubomír Tichý
29 0012015 Ing. Richard Montag
30 0401779 Ing. Petr Novák
31 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
32 0012196 Ing. Marek Ženka Ph.D.
33 0010529 Ing. Jiří Surovec
34 0012670 Ing. Miroslava Fišková
35 0011541 Ing. Michal Průdek
36 0013390 Ing. Ondřej Machek
37 0300887 Ing. Karel Mazánek MBA
38 0010434 Ing. Petr Kašík
39 0011788 Ing. Tomáš Kainrath
40 0011500 Ing. Zdeněk Vacek
41 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
42 0009844 Ing. Jiří Čapek
43 0009148 Ing. Helena Ducháčová
44 0008614 Ing. Monika Pejsarová
45 0012613 Ing. Monika Svobodová
46 0009183 Ing. Pavel Minář
47 0011572 Ing. Milan Vávra
48 0011251 Ing. Ivana Laštovková
49 0010473 Ing. Vladimír Svítek
50 0009000 Ing. František Rulík
51 0009423 Ing. Lenka Tomanová
52 0011852 Ing. Tomáš Peterka
53 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
54 0009416 Ing. Jiří Herzman
55 0008878 Zuzana Šmirousová
56 0006857 Ing. Zdeněk Blín
57 0013068 Ing. Martin Schneider
58 0007059 Ing. Josef Seidl
59 0012433 Ing. Gabriela Novotná Ph.D.
60 0008374 Ing. David Vávra
61 0012614 Ing. Radek Svoboda
62 0008159 Ing. Tomáš Gandel
63 0007848 Ing. Tomáš Pošta
64 0007708 Václav Klaboch
65 0004932 Ing. Zdeněk Novák
66 0004581 Ing. Vladimír Pešek
67 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
68 0011635 Ing. Jaroslav Antoni
69 0004150 Ing. Stanislav Sobota
70 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.