Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetický zákon – výstavba zařízení vysokého napětí

Energetický zákon – výstavba zařízení vysokého napětí

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Petr Pětioký, jednatel společnosti Kvantum Energy s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Energetický zákon č. 458/2000 Sb., jeho novela a prováděcí vyhlášky, podnikové normy energetiky.
2. Cenová rozhodnutí ERU, rozdíly v poplatcích odběratelů připojených z hladiny nn a vn, aneb kdy je již výhodné přejít k připojení zařízení na hladinu vn.
3. Problematika výstavby vlastního zařízení vn (administrativní a smluvní postupy, shrnutí projekčních a realizačních procesů spojených se samotnou výstavbou).
4. Výchozí a periodické revize – časté rozpory s platnými právními předpisy, PNE, ČSN a předpisy výrobců jednotlivých zařízení.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Účastníci tohoto školení se seznámí nejen s energetickou legislativou, ale i s problematikou revizí a revizní činnosti. Od energetického zákona, podnikových norem energetiky a rozdílech v poplatcích odběratelů elektrické energie připojených k elektrizační soustavě nízkého a vysokého napětí se přes výstavbu vlastního zařízení vn dostaneme k výchozím a periodickým revizím. U této činnosti se zaměříme především na časté rozpory s ČSN, PNE a předpisy výrobců. Budou zde prezentovány i příklady z realizace, nejčastější technické závady a jejich řešení.