Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetický zákon – výstavba zařízení vysokého napětí

Energetický zákon – výstavba zařízení vysokého napětí

Přednášející:

Petr Pětioký, jednatel společnosti Kvantum Energy s.r.o., Ing. Pavel Nováček (projektant elektro - silnoproud), Miloš Svatoš (revizní technik EZ E1A s 20ti letou praxí)

Anotace:

Účastníci tohoto školení se seznámí nejen s energetickou legislativou, ale i s problematikou revizí a revizní činnosti. Od energetického zákona, podnikových norem energetiky a rozdílech v poplatcích odběratelů elektrické energie připojených k elektrizační soustavě nízkého a vysokého napětí se přes výstavbu vlastního zařízení vn  dostaneme k výchozím a periodickým revizím. U této činnosti se zaměříme především na časté rozpory s ČSN, PNE a předpisy výrobců. Budou zde prezentovány i příklady z realizace, nejčastější technické závady a jejich řešení.

Program:

1.       Energetický zákon č. 458/2000 Sb., jeho novela a prováděcí vyhlášky, podnikové normy energetiky.

2.       Cenová rozhodnutí ERU, rozdíly v poplatcích odběratelů připojených z hladiny nn a vn, aneb kdy je již výhodné přejít k připojení zařízení na hladinu vn.

3.       Problematika výstavby vlastního zařízení vn (administrativní a smluvní postupy, shrnutí projekčních a realizačních procesů spojených se samotnou výstavbou).

4.       Výchozí a periodické revize – časté rozpory s platnými právními předpisy, PNE, ČSN a předpisy výrobců jednotlivých zařízení.

 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
21.6.2016
Čas konání:
14.00 – 18.00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda výboru oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Ing. Hedviga Klepáčková, tel.: 227 090 116, e-mail: praha@ckait.cz
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je hodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011199 Ing. Dalibor Doubek
2 0012232 Marek Varga
3 0012480 František Touš
4 0012681 Ing. Štěpán Holý
5 0011767 Bc. Karel Trojan
6 0012473 Ing. Miloš Jirásek
7 0012478 Václav Radechovský
8 0007588 Václav Kopřiva
9 0002219 Ing. Petr Barák
10 0011861 Ing. Jaroslav Marousek
11 0000641 Ing. Jana Hejnalová
12 0001203 Ing. Jan Hrubý
13 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
14 1004717 Ing. Jan Hlavatý
15 0002752 Ing. Maria Raitová
16 0012474 Josef Kořínek
17 0001856 Ing. Josef Antoš
18 0012135 Pavel Ondráček
19 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
20 0011510 Ing. Jiří Kavale
21 0013076 Ing. Jiří Franěk
22 0003670 Ing. Markéta Zrnová
23 0012442 Pavel Krištiak
24 0013044 Ing. Martin Orlet
25 0004880 Ing. Miroslav Havranec
26 0012264 Jiří Vašata
27 0012142 Luděk Henzl
28 0010961 Pavel Vávra
29 0012148 Ing. Jan Svoboda
30 0701107 Ing. Jiří Srb
31 0009960 Zdeněk Schenk
32 0013085 Vladimír Mityska
33 0012492 Jindřich Popper
34 0010556 Ing. Radek Paier
35 0011431 Ing. Viktor Lomoz
36 0010389 Michal Souček
37 0004581 Ing. Vladimír Pešek
38 0011350 Ing. Jan Soural
39 0010249 Miroslav Beran
40 0011146 Ing. Lubor Sedlák
41 0012714 Ing. Petr Dlouhý
42 0011142 Petr Šmejkal
43 0011516 Ing. Jaroslav Nitka
44 0012861 Ing. Petr Domanský
45 0004548 doc. Ing. Marek Novotný Ph.D.
46 0011682 David Mošna
47 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
48 0007645 Ing. Miloš Král
49 0008577 Ing. Zdeněk Volf
50 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
51 0009965 Jan Matušek
52 0012015 Ing. Richard Montag
53 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
54 0013259 Aleš Urban
55 0001352 Ing. Jiří Bulis
56 0012896 Ing. Ján Vojtila
57 0000461 Ing. Vladimír Smrž
58 0010566 Ing. Vladimír Janka
59 0008631 Ing. Zdeněk Melč
60 0013246 Ing. Petr Slavíček
61 0011939 Ing. Daniel Kopecký
62 0007070 Martin Magnus Fiala
63 0008633 BIng. Miroslav Tauš
64 0009387 Ing. Jaromír Houska
65 0012846 Radek Vondruška
66 0012845 Petr Kadlec
67 0007708 Václav Klaboch
68 0000475 Jan Svoboda
69 0013067 Aleš Hemerka
70 0011580 Jan Věrnoch