Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Exkurze do infostřediska ŘSD ve Vysokém Mýtě

Exkurze do infostřediska ŘSD ve Vysokém Mýtě

Druh akce
Exkurze
Trvání
4 hodiny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO s autorizací DS, zájemci z řad odborné veřejnosti
Počet bodů
0.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Vacek
Přednášející (pracoviště)
Bude upřesněno v rámci pozvánky
Hlavní odborné téma – program akce
Viz anotace
Typ
C
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci exkurze budou účastníci seznámeni s aktuálním stavem prací na realizované rychlostní komunikaci R 35, včetně předvedení vizualizací jednotlivých úseků. Dále budou poskytnuty informace o dalších probíhajících a plánovaných dopravních stavbách v kraji.