Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Expertní rozpočtování ve stavebnictví

Expertní rozpočtování ve stavebnictví

Pořadatel

Druh akce
certifikované školení
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
rozpočtáři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
školící dokumentace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Aleš Kučera, DiS.
Přednášející (pracoviště)
lektoři Aspe
Hlavní odborné téma – program akce
- nastavení parametrů programu, stavby
- automatické zatřiďování položek do st. dílů dle čísel
- použití figur při zadávání množství výkazu výměr položek
- navazující položky
- krycí list stavby, rozpočtu
- kalkulační vzorec stavby
- úvod do kalkulací položek
- použití atributů položek
- tiskové výstupy
- tvorba dodatků ke stávajícím položkám, nově založené položky dodatkem
- fáze dodatku – návrhový, interní, investorský
- tvorba vlastní datové základny – vytvoření nové struktury, založení nové položky, potřeby
- nový třídník OTSKP – SKP – rozdíly, popisovník, atributy
- cenové úrovně – vytvoření, práce s nimi
- import a export datové základny do různých formátů
- záměna kalkulačního vzorce a PKV
- hromadné přebírání položek do rozpočtu
- tiskové výstupy
- www.stavdata.cz
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem tohoto školení je získat expertní znalost v oblasti rozpočtování stavebních zakázek za použití programu Aspe®, který tuto problematiku komplexně pokrývá. Účastníci se učí tvořit a upravovat vlastní třídníky a ceníky, používat hromadné přebírání položek do rozpočtu, nastavovat parametry programu i stavby. Dále se školení zaměřuje na krycí listy rozpočtu, kalkulační vzorce, tvorbu dodatků a tiskové výstupy.