Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fakulta architektury ČVUT Praha

Fakulta architektury ČVUT Praha

Adresa
Thákurova 7, 166 34 Praha 6
Zástupce
prof. Ing.arch. Ladislav Lábus - děkan
www
http://www.fa.cvut.cz/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR