Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fakulta architektury VUT Brno

Fakulta architektury VUT Brno

Adresa
Poříčí 5, 662 83 Brno
Zástupce
doc. Ing. arch. Ivana Poslušná, Ph.D. - pověřená řízením Fakulty architektury VUT v Brně
www
http://www.fa.vutbr.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR