Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Adresa
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba
Zástupce
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., děkan
www
http://www.fast.vsb.cz/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR