Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fakulta umění a architektury

Fakulta umění a architektury

Adresa
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Zástupce
prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek - děkan
www
http://aa.vslib.cz/fakulta.architektury/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR