Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU

GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU

Druh akce
seminář
Trvání
6 hod
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
ÚOZI ve výstavbě, AO ve výstavbě, projektanti, přípraváři staveb, zhotovitelé staveb, specialisté ve výstavbě
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník pod ISBN
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
kolektiv
Hlavní odborné téma – program akce
Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
Ing. Petr Polák (Geodézie PP, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
Ohrožení oprávnění
Ing. Kamil Alferi (ŘSD ČR - závod Praha)
Investiční výstavba na ŘSD ČR z pohledu geodeta Závodu Praha
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
Veřejné stavební právo a správně právní aspekty ve výstavbě
Ing. Imrich Liptak, Ing. Jan Erdelyi, Ing. Peter Kyrinovic, prof. Ing. Alojz Kopacik, Ph.D. (STU v Bratislave)
Testovanie terestrických radarových systémov
Ing. Pavel Černota, Ph.D., doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D., Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Miroslav Novosad, Ing. Jitka Mučková (VŠB TU Ostrava)
Měřické práce pro zajištění ražby spojovacího překopu dolů Karviná a Darkov
Ing. Pavel Hlavenka (Geodetická kancelář Teplice), Ing. Jiří Vidman (Geodetická kancelář Praha)
Využití nových fotogrammetrických metod ve stavební praxi
Ing. Imrich Liptak, Ing. Jan Erdelyi, Ing. Peter Kyrinovic, prof. Ing. Alojz Kopacik, Ph.D. (STU v Bratislave)
Určovanie zmien dynamických pretvorení mostných objektov
Ing. Jaroslav Braun; Ing. Martin Lidmila, doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří
Ing. Ladislav Bárta, Ph.D., (VUT v Brně), Ing. Jiří Sláma (Geodetická a softwarová kancelář)
Sledování náklonů mostních podpěr
Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Filip Antoš (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR), Michal Glöckner (Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.)
Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výkon zeměměřických činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geodeta ve výstavbě, dokumentace ve výstavbě, geometrická přesnost staveb, výkon ÚOZI ve výstavbě, správní právo ve výstavbě. Seminář je odborným doprovodným programem stavebního veletrhu v Brně.