Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Geometrická přesnost ve stavebnictví

Geometrická přesnost ve stavebnictví

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Kamil Franc; Ing. Václav Šanda; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
I. Systém norem pro geometrickou přesnost
II. Aplikace geometrické přesnosti do praxe
III. Měření parametrů geometrické přesnosti
IV. Normové požadavky na provádění betonových konstrukcí a povrchových úprav
V. Zahraniční normy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku geometrické přesnosti ve stavebnictví, zejména na normové požadavky, vztahující se k provádění betonových konstrukcí a povrchových úprav z hlediska geometrické přesnosti (platné tuzemské normy, základy teorie). Posluchači budou seznámeni také s vybranými požadavky zahraničních norem, s metodami měření přesnosti i s konkrétními příklady vad, souvisejícími s geometrickou přesností.