Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Geosyntetika v konstrukci pražcového podloží. Dilatační zařízení

Geosyntetika v konstrukci pražcového podloží. Dilatační zařízení

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru dopravních staveb, projektanti, stavbyvedoucí, přípraváři, technologové, mistři, techničtí pracovníci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Martin Lidmila, PhD, Doc. ing. Hana Krejčiříková, CSc., ČVUT FAST
Hlavní odborné téma – program akce
Rozdělení a druhy geosyntetik, jejich funkce v konstrukci pražcového podloží, zkušenosti s praktickou aplikací geosyntetik a chyby při jejich vkládání. Návrh nových Obecných technických podmínek pro geosyntetika.
Druhy a způsoby dilatačních zařízení v kolejích, zásady použití a montáže, údržba, odstraňování poruch.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Moderní metody zajištění stability železničního spodku na tratích SŽDC, s. o. s využitím progresivních syntetických materiálů.
Dilatační zařízení - význam, funkce a aplikace v železničních kolejích