Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

GEOSYNTETIKA VE STAVEBNÍ PRAXI 2014

GEOSYNTETIKA VE STAVEBNÍ PRAXI 2014

Pořadatel

Druh akce
Odborný seminář
Trvání
6,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, zhotovitelé, investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Přednášky ze semináře si budou moci účastníci semináře stáhnout z webových stránkách www.igs.cz.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Jacek Kawalec (Polsko); Piergiorgio Recalcati, Roberto Morè, Luca Mottadelli(Itálie); Martin Vaníček (ČVUT Praha); Leoš Horníček (ČVUT Praha); Svatava Horáčková(Textilní zkušební ústav, s.p.); Jiří Slanina(PASTELL spol. s r.o.);Jan Valášek(JUTA a.s.)
Hlavní odborné téma – program akce
8.30 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 - 9.15 Zahájení semináře
9.15 - 10.45 1. blok:
- Aplikace geosyntetik na projekty realizované v Polsku - Jacek Kawalec (Politechnika Śląska, Polsko a Tensar International Ltd.)
- Důležitost výběru správného typu geomříže - Piergiorgio Recalcati, Roberto Morè (Tenax S.p.A., Itálie), Dalibor Grepl (MARCADOR spol. s r.o.)
- Segmentová opěrná zeď – vliv typu bloku na návrh konstrukce - Luca Mottadelli, Roberto Morè (Tenax S.p.A., Itálie), Dalibor Grepl (MARCADOR spol. s r.o.)
10.45 - 11.15 Přestávka
11.15 - 12.45 2. blok:
- Navrhování vyztužených zemních konstrukcí v souladu s Eurokódem - Martin Vaníček (ČVUT Praha, GEOSYNTETIKA, s.r.o.)
- Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku” - Leoš Horníček (ČVUT Praha)
- Novinky v oblasti posuzování stavebních výrobků – Nařízení EPaR č. 305/2011 (CPR) - Svatava Horáčková (Textilní zkušební ústav, s.p.)
12.45 - 13.45 Oběd
13.45 - 15.15 3. blok:
- Geosyntetické materiály používané při budování skládek odpadů - Jiří Slanina (PASTELL spol. s r.o.)
- Opěrná konstrukce na IV. železničním tranzitním koridoru Praha – Horní Dvořiště - Martin Kašpar (GEOMAT s.r.o.)
- Těsnění skládek – polymerní geosyntetické izolace - Jan Valášek (JUTA a.s.)
15.15 - 15.30 Diskuze, závěr
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Navrhování, výstavba a dozor staveb využívajících geosyntetické výrobky jako jsou především geotextilie, geomříže, geomembrány, geobuňky, různé geokompozity a celá řada dalších.