Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost – 2014

Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost – 2014

Pořadatel

Druh akce
Konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, odborná stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
elektronický sborník přednášednášek
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Šála CSc
Přednášející (pracoviště)
Přesná struktura přednášejících bude upřesněna v pozvánce
Hlavní odborné téma – program akce
Možnosti využití dotačních programů, např. Nová zelená úsporám, Operační programy životního prostředí, Nový Panel, pro vhodné úpravy historických budov;
• Materiálové, konstrukční a technické možnosti energeticky účinných úprav historických budov respektujících zásady památkové péče, včetně příkladů z praxe;
• Zpracování energetických dokumentů pro historické budovy (průkazy ENB, energetické posudky a energetické audity);
• Inovativní přístupy při překonávání mezioborových bariér při úpravách historických budov.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem konference je sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče a specialistů energetické náročnosti
a tepelné ochrany budov. Hledají se koncepční, technologická, konstrukční a materiálová řešení snižující
efektivně energetickou náročnost budov, respektující památkovou a tepelnou ochranu historických budov.
Akce navazuje na konference Tepelná ochrana historických budov v letech 2006 a 2010.