Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hlavní prohlídky tunelů pozemních komunikací

Hlavní prohlídky tunelů pozemních komunikací

Pořadatel

Druh akce
Seminář školení
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti požární bezpečnosti staveb a pracovníci HZS a zaměstnanci ŘSD
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Normy: ČSN 730802; ČSN 730804; ČSN 73 7507; Metodický pokyn MD Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK č.j. 83/2013-120 TN/1mních komunikací. TP 154; TP 98.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Bebčák PhD.,
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Bebčák PhD., Ing. Jiří Pechman, Mgr. František Rainer
Hlavní odborné téma – program akce
 Seznámení s tunely České a Slovenské republiky - vysvětlení pojmů, legislativy a norem, náklady na výstavbu tunelů,
 Degradace, vývoj stavebních konstrukcí a technologického vybavení tunelů,
 Správa a údržba tunelů pozemních komunikací a s tím související předpisy,
 Metodické pokyny Ministerstva dopravy České republiky,
 Kontrola protokolů o provedených individuálních funkčních zkouškách požárně bezpečnostních zařízení dle platné legislativy,
 Kontrola koordinačních zkoušek PBZ bez simulace požáru,
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací v souladu s TP MD 154 a „ Metodickým návodem provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací“ vydaným MD ČR. Podrobně bude probrána metodika provádění hlavních prohlídek tunelů v oblasti:
-stavebně technické části
-technologické části.
Bude vysvětlen rozsah provádění hlavních prohlídek tunelů , posuzování a klasifikace tunelů včetně zpracování protokolů z těchto prohlídek.