Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hospodaření s dešťovou vodou.

Hospodaření s dešťovou vodou.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
1den, 5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, VS, TPS veřejná správa, realizační firmy.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Katalogy, prospekty, CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., zástupci prezentujících se firem
Hlavní odborné téma – program akce
Nástroje, jak mít vše více pod kontrolou ve fázi územně plánovací, fázi přípravy investičních záměrů, jejich realizace a jejich provozu, a tak lépe garantovat udržitelný vývoj urbanizovaného území.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nástroje, jak mít vše více pod kontrolou ve fázi územně plánovací, fázi přípravy investičních záměrů, jejich realizace a jejich provozu, a tak lépe garantovat udržitelný vývoj urbanizovaného území.