Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hospodaření s dešťovou vodou.

Hospodaření s dešťovou vodou.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
1den, 5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, VS, TPS veřejná správa, realizační firmy.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Katalogy, prospekty, CD
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., zástupci prezentujících se firem
Hlavní odborné téma – program akce
Nástroje, jak mít vše více pod kontrolou ve fázi územně plánovací, fázi přípravy investičních záměrů, jejich realizace a jejich provozu, a tak lépe garantovat udržitelný vývoj urbanizovaného území.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nástroje, jak mít vše více pod kontrolou ve fázi územně plánovací, fázi přípravy investičních záměrů, jejich realizace a jejich provozu, a tak lépe garantovat udržitelný vývoj urbanizovaného území.