Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hospodaření s dešťovou vodou - legislativa v této oblasti, kanalizační a liniové prvky, retenční vsakovací systémy, ČOV, odlučovače odpadních látek

Hospodaření s dešťovou vodou - legislativa v této oblasti, kanalizační a liniové prvky, retenční vsakovací systémy, ČOV, odlučovače odpadních látek

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
1 den, 4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, stavební a realizační firmy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
přednášky na www.
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Jaroslava Nietscheová, prom.právník
Přednášející (pracoviště)
Jartoslava Nietscheová - Povodí Vltava
Hlavní odborné téma – program akce
Zneškodňování srážkových vod ze staveb – definice a právní povaha srážkových vod – povinnosti vlastníků staveb při zneškodňování - obecné nakládání se srážkovýmí vodami – srážkové vody a kanalizace
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zneškodňování srážkových vod ze staveb – definice a právní povaha srážkových vod – povinnosti vlastníků staveb při zneškodňování - obecné nakládání se srážkovýmí vodami – srážkové vody a kanalizace