Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hospodaření s dešťovou vodou - legislativav této oblasti, kanalizační a liniové prvky, retenční vsakovací systémy, ČOV, odlučovače odpadních látek

Hospodaření s dešťovou vodou - legislativav této oblasti, kanalizační a liniové prvky, retenční vsakovací systémy, ČOV, odlučovače odpadních látek

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, veřejná správa, realizační firmy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
prospektové materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Vítek
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Vítek
Hlavní odborné téma – program akce
Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích, důvody zásadní změny při odvodňování měst a obcí
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Legislativa v oblasti hospodaření s dešťovou vodou