Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

II. DISKUSNÍ ODPOLEDNE NA D3

II. DISKUSNÍ ODPOLEDNE NA D3

Termín a místo: 8. 6. 2017 (čtvrtek) od 14,00 hodin v zasedací místnosti budovy bývalé školy v Dyníně na návsi
Program:
14,00 – 14,20: příjezd účastníků se zápisem do prezenční listiny
14,20 – 14,30: zahájení
14,30 – 14,50: vystoupení zástupce investora s hodnocením věcného i finančního plnění HMG jednotlivých úseků stavby dálnice D3 v trase Veselí nad Lužnicí – České Budějovice
14,50 – 16,00 : Informace zástupců projektantů a zhotovitelů k liniovým stavbám spojená s diskuzí k mostním stavebním objektům
16,00: Vystoupení hostů spojené s neformální besedou k problematice stavby tohoto úseku dálnice D3.
Předpokládaný konec akce v 16,30 hod.
Po ukončení akce je připravena možnost prohlídky některých mostních objektů nebo prohlídka stavby z obilního sila v Dyníně – výška 56 metrů (260 schodů nebo průmyslový výtah)
Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Přihlášky do 31.5.2017:
Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 602 151 912, starosta@obecdynin.cz
ČKAIT: tel.. 386 352 881, cb@ckait.cz

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102296 Milan Siman
2 0102299 Ing. Michal Šedivý
3 0100070 Ing. Josef Maroušek
4 0100069 Ing. Lubomír Hlom
5 0102112 Ing. Daniel Kadlec
6 0100806 Ing. Vít Mejda
7 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
8 0100559 Jiří Zima
9 0100086 František Nedbal
10 0100231 Ing. František Hladík
11 0101537 Ing. Radek Lukeš