Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

II. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví

II. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
…): projekční, realizační a investorská sféra, pedagogičtí pracovníci odborných středních a vysokých škol, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební a další
Hlavní odborné téma – program akce
Využití popílku v současnosti, nové trendy ve výzkumu, vazba na novou evropskou i tuzemskou legislativu a technickou normalizaci.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Využití popílku v současnosti, nové trendy ve výzkumu, vazba na novou evropskou i tuzemskou legislativu a technickou normalizaci.