Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Industriální stopy / Platforma pro průmyslové dědictví

Industriální stopy / Platforma pro průmyslové dědictví

Adresa
Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze
Zástupce
PhDr. Benjamin Fragner
Telefon
+ 420 224 351 858
Email
benjamin.fragner@vcpd.cvut.cz
www
http://www.industrialnistopy.cz/cz/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR