Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Přednášející:
Ing. Štěpánka Tomanová – CAD-BIM, s.r.o., Ing. Tomáš Minka – di5 architekti inženýři, s.r.o., Ing. Ivana Krošová – SKANSKA , a.s., Dalibor Šulc - ČSOB
 
 
Anotace:
Seminář je zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění a provozu staveb z hlediska zhotovitele
 
 
Program:
  1. Metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb. Podpora zavádění BIM v Evropské unii, v jednotlivých evropských zemích a v České republice. Technické normy BIM (normy ISO EN ČSN). Národní knihovny BIM.
  2. Využití metody BIM při navrhování staveb. Model BIM jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Nástroje BIM a jejich praktické využití.
  3. Využití BIM z hlediska zhotovitele. Konkrétní zkušenosti firmy Skanska při implementaci BIM z pohledu zhotovitele v Čechách a na Slovensku. Na konkrétních případech z oblasti pozemního a dopravního stavitelství budou prezentovány způsoby využití BIM, jeho přínosy a výzvy, kterým stavební společnost čelí. Zmíněny budou i mezinárodní zkušenosti a celosvětové trendy v této oblasti.
  4. Využití BIM z pohledu vlastníka/ správce stavby. Uplatnění BIM v rámci facility managementu. Vytvoření informačního modelu stávající stavby.
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
17.1.2017
Čas konání:
14.00 – 18.00 hod.
Organizační garant:
komise ČKAIT EPBD II
Moderuje:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001314 Jiří Sudek
2 0009405 Ing. Petr Broukal
3 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
4 0012661 Jiří Vorlíček
5 0010767 Ing. Marián Múdry
6 1003144 Ing. Vladislava Kosková
7 0012981 Ing. Martin Wűnsche
8 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
9 0010961 Pavel Vávra
10 0000836 Pavel Jenčík
11 0012381 Martin Havlíček
12 0012722 Lukáš Průcha
13 0007351 Ing. Petr Prýmek
14 0002069 Zdeňka Fialová
15 0012101 Ing. Ondřej Sobotka
16 0012864 Ing. Pavel Košťálek
17 0006306 Karel Krch
18 0001155 Ing. Renata Govoruchinová
19 0003745 Stanislav Kolář
20 0012164 Lubomír Mrštný
21 0000461 Ing. Vladimír Smrž
22 0012964 Ing. Viktor Křížek
23 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
24 0007708 Václav Klaboch
25 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
26 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
27 0003575 Ing. Jiří Sedláček CSc.
28 0011051 Ing. Zdeněk Verner
29 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
30 0007041 Ing. Jiří Procházka
31 0012263 Ing. Radek Šárovec
32 0013188 Lukáš Jarath
33 0007696 Ing. Roman Kučera
34 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
35 0009989 Ing. David Kupilík
36 0007083 Ing. Václav Novotný
37 0000393 Ing. Jiří Frýba
38 0012112 Tomáš Pytloun
39 0012055 Ing. Vladimír Klíma
40 0001449 Ing. Miroslav Kolečkář
41 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
42 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
43 0009412 Ing. Libor Truhelka
44 0012935 Ing. Tomáš Turský
45 1004717 Ing. Jan Hlavatý
46 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
47 0008725 Ing. Jarmila Dědečková
48 0012060 Erik Březina
49 0011984 Ing. Pavel Kraják
50 0010656 Ing. Josef Bednář
51 0001680 Ing. Jiří Petlach
52 0000348 Ing. Vladimír Hlásek
53 0001103 Ing. Luboš Kotlář
54 0008706 Ing. Markéta Hamplová
55 0003044 Ing. Václav Ureš
56 0007869 Jan Tomeček
57 0005898 Martin Skřivánek
58 0004819 Ing. Ladislav Michlovský
59 0009125 Vladimír Hubač
60 0008623 Radovan Hubáček
61 0006165 Ing. Jiří Kotěšovec
62 1102959 Ing. Marek Kawulok
63 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
64 0011083 Ing. Petr Perun
65 0004017 Ing. Božena Rusová
66 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
67 1201749 Ing. Václav Losík
68 0009751 Pavel Soukup
69 0601433 Ing. Pavel Vlasák
70 1302326 Ing. Radek Olšák