Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice)
Čas: 13-17 hod.
Program:
1. Obecná část
Shrnutí základních informací o BIM. Zavádění metody BIM v České republice, aktuální stav. Vývoj pohledu státní správy na BIM, stav v jiných zemích, plány technické normalizace pro BIM včetně souvisejících projektů. Vysvětlení rozsahu, významu a zaměření technické normalizace a navazujících projektů. Současné bariéry a chybějící pravidla pro využití metodiky BIM v běžné praxi. Základní přehled dostupných nástrojů zaměřených na navrhování staveb.
Přednášející: Ing. Štěpánka Tomanová, CAD-BIM, s. r. o.
2. Navrhování staveb
Využití metody BIM při navrhování staveb. Model BIM jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Nástroje BIM a jejich praktické využití.
Přednášející: Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři, s. r. o.
3. Provádění staveb
Využití BIM z hlediska zhotovitele staveb. Konkrétní zkušenosti firmy Skanska při implementaci BIM z pohledu zhotovitele v Čechách a na Slovensku. Na konkrétních případech z oblasti pozemního a dopravního stavitelství bude prezentovat způsoby využití BIM, jeho přínosy a výzvy, kterým stavební společnost čelí. Zmíněny budou i mezinárodní zkušenosti a celosvětové trendy v této oblasti.
Přednášející: koordinátoři BIM společnosti SKANSKA.
4. Provozování staveb s využitím metodiky BIM (facility management)
Přínosy metody BIM z pohledu facility managementu. Případová studie výstavby nové budovy ústředí ČSOB v Praze Radlicích, kde je BIM vyžadován. Prezentace možností, které tato metoda poskytuje v přípravné fázi a v následném provozu budovy.
Přednášející: Ing. Dalibor Šulc, ČSOB a.s., BIM koordinátor
Garant semináře: IC ČKAIT, pracovní skupina ČKAIT pro energetickou náročnost budov a pro BIM.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009974 Ing. Jiří Brož
2 0100848 Ing. Václav Pavlík
3 0100329 Ing. Ivo Petrášek
4 0100077 Ing. Zdeněk Hajný
5 0101364 Ing. Marie Moučková
6 0102084 Milan Tůma
7 0102166 Pavel Hryzák
8 0102015 Ing. Martin Hejl
9 0102385 Ing. Martina Zamlinská
10 0100454 Ing. Jan Perek
11 0102339 Ing. Aleš Schier
12 0101940 Ing. Jiří Kápl
13 0102146 Ing. Emil Hrdlička
14 0100118 Ing. Pavel Mizera
15 0100860 Ing. Jiří Kápl
16 0101845 Ing. Petr Studihrad
17 0102307 Ing. Václav Hampejs DiS.
18 0101522 Ing. Luděk Líkař
19 0100755 Ing. Vladimír Dufek
20 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.