Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Infračervená termografie nejen ve stavební praxi – praktické i nepraktické příklady z praxe

Infračervená termografie nejen ve stavební praxi – praktické i nepraktické příklady z praxe

Druh akce
workshop
Trvání
2 hodiny + diskuze
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
technici diagnostici, administrativa na úrovni obcí a krajů, inženýři a technici, správci budov, investoři, bezpečnostní složky (hasiči, záchranáři apod.)
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
podpůrné a propagační materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D., Ing. Filip Čmiel - katedra pozemního stavitelství (certifikovaní technici diagnostici – termografie)
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvod do infračervené termografie
2. Legislativní rámec v ČR
3. Diagnostická praxe
4. Praktické ukázky použití infračervené kamery
5. Možnosti aplikace termografických systémů
6. Diskuze
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Workshop se zaměřuje na ukázku využití infračervených kamer v diagnostické praxi nejen v oblasti diagnostiky budov. Cílem workshopu je poskytnout cílové skupině přesné informace v oblasti infračervené termografie, na praktických ukázkách demonstrovat reálné možnosti použití infračervených kamer a zorientovat se v problematice výběru vhodného termografického systému.