Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ing. Pavel Křeček, předseda (ČKAIT), MUDr. Pavel Chrz, prezident a MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident (ČSK) - zleva

Ing. Pavel Křeček, předseda (ČKAIT), MUDr. Pavel Chrz, prezident a MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident (ČSK) - zleva

0