Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inovace a vývoj v oboru vodovodních a kanalizačních sítí z tvárné litiny

Inovace a vývoj v oboru vodovodních a kanalizačních sítí z tvárné litiny

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, vlastníky, provozovatele, investory a zhotovitele tlakových a gravitačních potrubních systémů
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
kompletní prezentace semináře, katalogy, prospekty a technické materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Miroslav Pfleger, Ing. Juraj Barborik
Přednášející (pracoviště)
Ing. Miroslav Pfleger, SG PAM CZ s.r.o. Techn. odd. Praha, Ing. Juraj Barborik, SG PAM CZ s.r.o. Techn. kancelář H. Králové, Ing. Vladěna Rychnova, SG PAM CZ s.r.o. Techn. odd. Praha, Ing. Michal Vrba, SG PAM CZ s.r.o. Výrobní odd. Králův Dvůr
Hlavní odborné téma – program akce
Část 1: Vývoj a inovace v oboru trub, tvarovek, armatur, poklopů a příslušenství z tvárné litiny
Část 1.1: Vývoj výroby a technologií grafitických litin
Část 1.2: Nový potrubní systém a vývoj venkovních povrchových ochran
Část 1.3: Zajištění kvality technických a užitných parametrů aplikací evropských a českých norem
Část 1.4: Navrhování potrubních systémů ve vztahu k agresivitě půdního prostředí a bludných proudů

Část 2: Systémy z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační sítě
Část 2.1: Základní a speciální venkovní a vnitřní povrchové ochrany, praktické aplikace
Část 2.2: Dimenzování, navrhování a realizace potrubních systémů: délky zámkových úseků, betonové bloky, uložení potrubí, potrubí na mostech, strmých svazích, v tunelech, kolektorech, pod hladinou spodní vody a další speciální aplikace
Část 2.3: Konstrukce pružných násuvných a zámkových spojů, jejich navrhování a montáž
Část 2.4: Technické atributy litinových systémů snižující investiční a provozní náklady

Část 3: Navrhování a realizace bezvýkopové realizace nových a obnovy stávajících potrubních sítí
Část 3.1: Systém horizontálního vrtání HDD, uložení v chráničkách, raketový pluh
Část 3.2: Berstlining a zátažno-výtlačné metody, relining dlouhých úseků

Část 4: Aplikace speciálních tlakových systémy z tvárné litiny
Část 4.1: Vysokotlaké potrubní systémy, derivační přivaděče k malým vodním elektrárnám
Část 4.2: Potrubní systémy v průmyslových areálech a požární systémy

Část 5: Konstrukční provedení a použití armatur
Část 5.1: Uzavírací, odvzdušňovací a zavzdušňovací, regulační armatury

Část 6: Poklopy a mříže z tvárné litiny
Část 6.1: Typy, navrhování a správná instalace kanalizačních poklopů a mříží
Část 6.2: Využití a navrhování speciálních velkoplošných poklopů

Část 7: Praktické ukázky montáže potrubních systémů a produktů
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hlavním cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s inovací a vývojem v oboru se zaměřením na možnosti systémových a specifických řešení navrhování, realizaci nových a obnovu stávajících vodovodních a kanalizačních sítí potrubím z tvárné litiny. Předložit doporučení pro strategické investiční a provozní rozhodování s cílem snížení investiční a provozní náročností potrubních sítí. Dokladování příkladů z realizace, provozní a investiční praxe při klasické a nově využívané bezvýkopové pokládce potrubních sítí.
Seminář předkládá projektantům, vlastníkům, provozovatelům a zhotovitelům nové informace v oboru a ucelený odborný pohled na problematiku dimenzování a aplikací trub, tvarovek, armatur, poklopů a příslušenství z tvárné litiny a jejich realizaci.