Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýrská akademie ČR, o. s.

Inženýrská akademie ČR, o. s.

Adresa
Národní tř. 3, 110 00 Praha 1
Zástupce
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. - prezident
www
http://www.eacr.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR