Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

IV. DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO

IV. DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO

IV. DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO A MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ K LINIOVÝM STAVBÁM NA ÚSECÍCH D3 A DIAGNOSTIKY MOSTŮ

Dne 24.9.2018 (úterý) od 14,00 hodin v zasedací místnosti firmy Swietelsky stavební s. r. o., České Budějovice, Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice (přízemí budovy)

Program:
13,45 - 14,10 Příjezd a prezence účastníků
14,10 - 14,25 Zahájení a informace o programu (Ing. Pumpr)
14,25 - 14,45 Informace o dokončeném úseku dálnice D3 Bošilec – Ševětín (Metrostav)
14,45 - 15,10 Informace o zahájeném úseku stavby D3
Č. Budějovice – Třebonín (Doprastav)
15,10 - 15,25 Přestávka a občerstvení
15,25 - 16,25 Přednáška o současném stavu diagnostiky mostních konstrukcí (Doc. Ing. Jan Tomek, CSc, Ing Martin Krejcar, CSc)
Od 16,25 Diskuze a závěrečné slovo
Předpokládaný konec akce kolem 17,00 hodin
Přihlášky do 20. 9. 2019
Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 799 505 271, starosta@obecdynin.cz
ČKAIT: tel.. 386 352 881, cb@ckait.cz

Pozn.:
Doprava vlastní.
Informace o příjezdu: Pro účastníky, kteří přijedou autem je několik parkovacích míst v areálu firmy Swietelsky stavební s. r. o., je možnost parkovat i na protější straně Pražské třídy na parkovišti obchodu Uni Hobby. Je možno použít i MHD s výstupem na zastávce U Budvaru.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0100069 Ing. Lubomír Hlom
2 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
3 0100356 Ing. Vladimír Boršek
4 0100070 Ing. Josef Maroušek
5 0000030 Ing. Jiří Schandl
6 0102359 Bc. Josef Maroušek
7 1103501 Ing. Ondřej Šnapka
8 0102296 Milan Siman
9 0101362 Ing. Jindřich Jileček
10 0102394 Bc. Ondřej Jileček
11 0102367 Jan Klepal