Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Izolace 2015

Izolace 2015

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin - celodenní konference
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná stavební veřejnost, zejména autorizované osoby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD, www.izolace.cz
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
viz příloha
Hlavní odborné téma – program akce
zahájení Doc. Ing. Fr. Kulhánek, CSc
prof. Ing. Josef Oláh, Ph.D. STU Bratislava Problematika spodních staveb z hlediska spolehlivosti
Ing. Marek Novotný, Ph.D. FA ČVUT, AWAL Přehled technických řešení vodotěsných izolací spodní staveb Ing. Antonín Parys - znalec Dominantní detaily při řešení vodotěsných izolací spodních staveb
Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc, FSv ČVUT Vibroizolace a vztah na vodotěsné izolace spodní stavby
Vyhlášení výsledků a předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše
Přestávka na kávu
Ing. Arch. Jan Hlavín, Ph.D. FA ČVUT Sokl - rizikový detaily
Ing. Josef Remes VUT Brno Účinná konstrukční ochrana vodotěsných izolací spodní stavby
Ing. Ladislav Bukovský - znalec Zkušenosti znalce při řešení problematiky vad spodních staveb
Ing. Arch. Milan Jašek - Sika CZ, s.r.o. Vodotěsné izolace spodní stavby na bázi syntetických fólií
Dr. Ing. Petr Jůn, Axter, CZ, s.r.o. Vodotěsné izolace spodní stavby na bázi asfaltových modifikovaných pasů
Richard Rothbauer - Fatra,a.s. Vodotěsné izolace spodních staveb na bázi syntetických fólií
Ing. Jaroslav Synek - Metrostav Vodotěsné železobetonové konstrukce
Přestávka na oběd
Ing. Vladimír Fábry, Bausan, s.r.o. Praktické zkušenosti ze sanace vodotěsných izolací spodních staveb
Ing. Petr Nosek - Zakládání staveb, a.s. Zakládání staveb s ohledem na vodotěsné izolace
Ing. Jan Plachý, Ph.D. Přehled možných sanačních opatření spodních staveb
Ing. Tomáš Plicka - MC Bauchemie Sanace vodotěsných izolací spodních staveb injektážemi
Pavel Edr - ACO Drenážní systémy a spodní stavba
Tombola přestávka na kávu
Tomáš Kunst - TopWet Konstrukční prvky k izolačním systémům spodní stavby
Ing. Jiří Šmogrovič - Pastell, s.r.o. Bentonity v hydroizolacích spodní stavby
Herbert Absolon IPRA, s.r.o. Příklady provádění vodotěsných izolací objektu Quadrio Praha
Mgr. Hana Urbánková Právnický pohled na smluvní zabezpečení stavebních děl
závěr Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vodotěsné izolace spodní stavby, poruchy a sanace.
Základním tématem této konference jsou vodotěsné izolace spodních staveb stavebních a inženýrských objektů a vše co s tím souvisí. Současné trendy v navrhování a provádění, vady a poruchy a jejich technická eliminace, sanace a opravy, zejména pak injektáže.