Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jak být úspěšný při získávání povolení od stavebního úřadu

Jak být úspěšný při získávání povolení od stavebního úřadu

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Milan Pacák
Přednášející (pracoviště)
Ing.Milan Pacák, odbor územního plánování stavebního řádu krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Hlavní odborné téma – program akce
- Objasnění a vysvětlení úskalí spojená s doložením kvalitních podkladů, zelména projektové dokumentace splňující požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nezbytných pro bezproblémový průběh řízení včetně zdárného vypořádání námitekúčastníků řízení (vlastníků sousedních nemovitostí a spolků).
- Na praktických příkladech a schématech bude objasněna aplikace konkrétního ustanovení technických požadavků na umisťování staveb do území, určování okruhu účastníků řízení , vypořádání jejich námitek a posuzování souladu s obsahy územních plánů.
- V rámci semináře bude řešena také problematika odpovědnosti autorizovaných osob v procesech podle stavebního zákona.
- Bude podána informace o připravené velké novele stavebního zákona.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře se seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování s požadvaky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení o umístění a povolení staveb podle akrtualní právní úpravy včetně praktického uplatnění jednotlivých institutů.