Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jak na smlouvy ve výstavbě po 1. 1. 2014

Jak na smlouvy ve výstavbě po 1. 1. 2014

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
vedoucí pracovníky realizačních firem, nezávislé profesionály (projektanty, živnostníky),i pro širokou veřejnost – stavebníky.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Koncepční změny soukromého práva, přechodná ustanovení a jejich vliv na stávající smluvní vztahy.
Nové zásady, principy a výklad zákona a smluv ve vazbě na staré i nové smluvní vztahy.
Nový kontraktační proces - smlouva a její vznik.
Změny v oblasti obchodních podmínek, promlčení závazků, odpovědnosti.
Práva z vadného plnění věci zhotovené.
Vybrané druhy smluv se zaměřením na smlouvu o dílo a příkazní smlouvu.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit stavební veřejnost se změnami závazkového práva a závazků z právního jednání, které přináší nová úprava soukromého práva s účinností od 1.1.2014.