Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jednodenní konference "Statika staveb 2019 Plzeň" 4. 4. 2019

Jednodenní konference "Statika staveb 2019 Plzeň" 4. 4. 2019

Konference je zařazena do systému Celoživotního vzdělávání členů, okruh B, 1 bod.
Informace: http://www.ckait.cz/staveduk/3379931.

Zaměření konference
Konference bude zaměřena na tématiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2019 budou: spolehlivost staveb, eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb.
Konference je určena pro stavební projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním a prováděním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Program
Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Je připraveno celkem pět přednášek zabývajících se zásadami spolehlivostí, navrhováním konstrukcí, betonovými konstrukcemi a zakládáním.
Odpolední část konference bude směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi. Témata konference budou zahrnovat poznatky z praxe při navrhování nosných konstrukcí z hlavních používaných materiálů, otázky tvorby, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, posuzování stávajících konstrukcí a životnosti pozemních staveb a zkušenosti a chyby v návrhu a provedení nosných konstrukcí.

9.00 Zahájení konference

9.15 Dopolední blok - vyzvané přednášky
9.15 - 10.00 Novinky v navrhování - Eurokódy a zatížení staveb – stav 2019
doc. Ing. Jana Marková, CSc.
10.05 – 11.15 Zásady hodnocení stávajících konstrukcí
Hodnocení památkových objektů
prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

11.15 - 11.35 Krátká přestávka

11.35 – 12.10 Navrhování betonových konstrukcí podle EC 2 – připravované změny – část 1
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
12.10 – 12.40 Navrhování betonových konstrukcí podle EC 2 – připravované změny – část 2
Ing. Jiří Šmejkal, CSc.
12.45 - 13.25 Navrhování základů staveb podle EC7
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

13.25 - 14.15 Oběd

14.15 Odpolední blok
14.15 – 15.15 Havárie dřevěné konstrukce v České Třebové
Ing. Jan Chaloupský
15.20 - 15.55 Sanace objektu Trinity
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
16.00 – 16.40 Navrhování a chyby u zděných a panelových konstrukcí
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

16.40 - 16.55 Diskuze, náměty

17.00 Závěr konference

Organizační údaje
Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.
Termín konání je čtvrtek 4. 4. 2019 od 9 hodin do 17 hodin.
Jednacími jazyky bude čeština a slovenština.

Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň, tel: 734 860 963, tajemnice oblasti paní Hana Hričinová (plzen@ckait.cz). Autorizované osoby nechť se přihlásí prostřednictvím této termínové listiny, ostatní pozvaní hosté prostřednictvím e-mailu plzen@ckait.cz.

Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.
Vložné pro členy ČKAIT činí 300 Kč, pro ostatní veřejnost 600 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Vložné uhraďte bankovním příkazem na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2, VS sedmimístné číslo na autorizačním razítku (vč. nul), neautorizované osoby neuvádějí, do Poznámky napište "Statika 2019 příjmení jméno" účastníka (všichni)! Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.
V případě, že potřebujete vystavit fakturu na poplatek (nejpozději do 30 dnů od konání konference), zašlete na plzen@ckait.cz následující údaje: příjmení, jméno, číslo autorizace, ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, město, telefon, e-mail, případně název firmy, IČO, DIČ, ulice + číslo, PSČ, město.

Termín
Celková kapacita
150
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201270 Bc. Pavel Panuška
2 0201277 Ing. Ivan Rys
3 0201609 Ing. Anna Kopecká
4 0200171 Ing. František Netrval
5 0200095 Ing. Karel Kugler
6 0201952 Ing. Pavel Rybár Ph.D., Ph.D.
7 0202195 Ing. Jakub Švehla
8 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
9 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
10 0200633 Ing. Vladimír Vaněk
11 0010767 Ing. Marián Múdry
12 0202050 Ing. Tomáš Kadeřábek
13 0201222 Ing. Pavel Muzika
14 0013556 Jan Novotný
15 0007083 Ing. Václav Novotný
16 0007207 Ing. Jan Trnka
17 0012016 Ing. Josef Rott Ph.D.
18 1102159 Ing. Petr Drbušek
19 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
20 0011907 Ing. Martin Šponar
21 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
22 0201583 Ing. Vladimír Honzík
23 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
24 0012490 Ing. Petr Duník
25 0003408 Ing. Jaroslav Beránek
26 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
27 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
28 0602223 Ing. Jiří Marek
29 0013539 Ing. Jiří Chodora
30 0600582 Ing. František Futera
31 0007681 Ing. Tomáš Bryčka
32 0002627 Ing. Milan Sigmund
33 0009449 Ing. Jan Štěpán
34 0011023 Ing. Jan Blažek
35 0301019 Ing. Martin Šafařík
36 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
37 0600280 Ing. Petr Chval
38 0301028 Ing. Marek Jírovský
39 0301362 Ing. Tomáš Koutný
40 1200665 Ing. Pavel Pospíšil
41 1100781 Ing. Jan Krömer
42 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
43 1300291 Ing. Vlastimil Čegan
44 0007473 Ing. Marek Schejbal
45 0200892 Ing. Petr Černý
46 0400376 Ing. Tomáš Procházka
47 0008234 Ing. Petr Vítek
48 0602532 Ing. David Ďurech
49 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
50 0202105 Ing. Luděk Jelínek
51 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
52 0000009 Ing. Pavel Čížek
53 0701231 Ing. Michal Sadílek
54 0701229 Ing. Martin Vašina
55 0004336 Ing. Lubomír Šípek
56 0300128 Ing. Ivo Čechman
57 0102301 Ing. Miroslav Markytán
58 0401450 Ing. Iva Krumbholcová
59 0006965 Ing. František Stejskal
60 0200995 Ing. Milan Šitera
61 0202273 Ing. Petr Šneberger
62 0007176 Ing. František Kerbr
63 0301021 Ing. Lubor Šimek
64 0200751 Ing. Miroslav Voříšek
65 0012882 Ing. Jakub Lukavec
66 0600385 Ing. Jiří Vejvoda
67 0012177 Ing. Aleš Menšík
68 0300436 Ing. Milan Rusev
69 0011865 Bc. Jiří Hamr
70 0010963 Ing. Lukáš Vráblík Ph.D.
71 0200092 Ing. Vladimír Kasa
72 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
73 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
74 0011598 Ing. Richard Valenta Ph.D.
75 0001314 Jiří Sudek
76 0011035 Ing. Martin Tydlitát
77 0101433 Pavel Matoušek
78 0200084 Ing. Petr Bureš
79 0013398 Ing. Radek Vašátko
80 0013516 Ing. Radek Hájek
81 1004280 Ing. Adam Kurdík
82 0101994 Ing. Ondřej Paulát
83 0013465 Ing. Václav Luzar
84 0000516 Ing. Jan Bořek
85 1004821 Ing. Jan Kasan
86 0010633 Ing. Jan Vacík
87 1400322 Ing. Otakar Blažek
88 0700773 Ing. Miroslav Baloušek
89 0201432 Ing. Hana Hrubá
90 1301578 Ing. Jaroslav Vávra
91 1400037 Ing. Jan Cakl
92 0201733 Ing. Robert Vorschneider
93 0602447 Ing. Tomáš Urbanec
94 0013385 Ing. Miroslav Drázský
95 0701025 Ing. Josef Vašíček
96 0200023 Ing. Jan Šmejkal
97 0012650 Ing. arch. Ondřej Mašek
98 0011843 Ing. Michal Drahorád Ph.D.
99 1201294 Ing. Daniel Lemák Ph.D.
100 0200029 Ing. Aleš Štrunc CSc.
101 0200628 Ing. Jan Sýkora
102 1006371 Ing. Pavel Buřič
103 0009799 Karel Charvát
104 0400418 Ing. Bruno Panenka
105 1006028 Ing. Pavel Peslar
106 0200066 Ing. Jiří Šmejkal CSc.
107 0600826 Ing. Jan Havlín
108 0202015 Ing. Martin Felix