Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Katastr nemovitostí a jeho vazba na nový občanský zákoník

Katastr nemovitostí a jeho vazba na nový občanský zákoník

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, projektové firmy, stavební firmy, stavební investoři - stavebníci
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha, Ing. Radim Loukota
Přednášející (pracoviště)
Ing. Bc. Jiří Horák, ředitel Katastrálního úřadu Pardubice
Hlavní odborné téma – program akce
Změny v katastrálním zákoně a v evidenci katastru nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Změny v katastrálním zákoně a v evidenci katastru nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník.