Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva

Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Olomouc
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Miloš Čepka, vedoucí právního odd. KÚ Přerov
Hlavní odborné téma – program akce
Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva.
Obsah a předmět evidence katastru po přijetí nového občanského zákoníku, druhy zápisů, průběh jednotlivých řízení před katastrálním úřadem, rozsah přezkumné činnosti úřadu.
Nové pojetí nemovitostí, sepisování a obsah smluv a podání úřad, problematika vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru v kontextu praktických příkladů a případových studií v souvislosti s novou právní úpravou po 1.1.2014
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva