Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZMĚNY V SOUVISLOSTI S NOVÝM KATASTRÁLNÍM ZÁKONEM A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZMĚNY V SOUVISLOSTI S NOVÝM KATASTRÁLNÍM ZÁKONEM A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Ing. Květa Olivová, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha, autorka a spoluautorka odborných publikací s touto problematikou
Hlavní odborné téma – program akce
Právní předpisy týkající se katastru nemovitostí; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a jeho prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.). Katastr nemovitostí jako veřejný seznam. Předmět evidence v katastru nemovitostí. Stavba jako součást pozemku. Stavba jako součást práva stavby. Stavba jako samostatná věc. Žaloba na určení hranice pozemku. Přestavek. Nový obsah pojmů vklad a záznam. Nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí. Přídatné spoluvlastnictví. Budoucí zástavní právo. Budoucí výměnek. Uvolněné zástavní právo. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě ujednaná jako věcná práva. Právo stavby. Nájem a pacht. Nové poznámky a upozornění. Soukromé a veřejné listiny a přezkum v řízení o povolení vkladu. Zásada materiální publicity, posílení důvěry v zápisy katastru nemovitostí.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Předmět a obsah katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla). Geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí. Veřejnost katastru nemovitostí. Práva zapisovaná do katastru nemovitostí (zejména vlastnické právo, vlastnické právo k jednotkám, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, předkupní právo, výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada lepšího kupce, nájem, pacht a další práva a oprávnění zapisovaná do katastru nemovitostí). Zápisy do katastru nemovitostí (vklad, náležitosti návrhu na vklad, řízení o povolení vkladu práva, záznam, poznámka, upozornění a zápis jiných údajů katastru). Zápis vlastníka nově evidované stavby. Aktuální problémy při zápisech práv do katastru nemovitostí v souvislosti s novými právními předpisy. Diskuse a odpovědi na dotazy.