Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Klimatizace datových center

Klimatizace datových center

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. (Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze), Ing. Jiří Hvížďala (M-tech) a další
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 Úvod;
Klimatizace datových center ve světě;
Proudění vzduchu v datových centrech;
Jednotky pro chlazení datových center;
Jednotky Adiadenco pro chlazení datových center;
Jednotky pro chlazení datových center Menerga;
Zkušenosti s návrhem a provozem datových center;
Volné chlazení datového centra;
Normy a předpisy pro chlazení datových center;
Spotřeba energie na chlazení datových center;
Závěr a diskuze
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Prezentovány budou trendy a moderní zařízení určená pro zajištění prostředí ve výpočetních centrech, dále metody návrhu a projektování výpočetních center včetně počítačových simulací. A v neposlední řadě budou uvedeny provozní zkušenosti z této oblasti.