Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Klimatizace a větrání

Klimatizace a větrání

Druh akce
dvousemestrální kurz
Trvání
2 semestry - 24 dnů - 192 h
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti klimatizace a větrání, pracovníci ve výstavbě, provozovatelé VZT zařízení.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sylaby přednášek
Počet bodů
0.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Celkem 31 přednášejících z ČVUT Praha, Státního zdravotního ústavu a významných projektantů specialistů pro jednotlivé podobory K+V
Hlavní odborné téma – program akce
Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Provozní spotřeba energie za rok. Roční náklady na zařízení. Současné trendy v provozování TZB. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Větrání a klimatizace obchodních domů. Větrání kuchyní. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. ZZT a jeho ekonomie. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy a aplikační SW. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání a odvlhčování bazénů. Rozvody vzduchu v klimatizovaném prostoru. Vzduchové clony. Chladivové systémy klimatizace. Použití počítačových simulací k dimenzování VZT. Použití počítačů k dimenzování VZT. Tepelně technické parametry staveb - požadavky projektanta VZT. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven,
laminátoven a lakoven. Klimatizace hotelů. Klimatizace administrativních budov. Kontrola provozní výkonnosti VZT. Filtrace pro klimatizaci. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Energetický audit a navrhování VZT. Větrání garáží a kotelen. Větrání bytů, divadel, sportovních hal. Sálavé chladicí systémy. Kontroly klimatizačních systémů.
Typ
C
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Provozní spotřeba energie za rok. Roční náklady na zařízení. Současné trendy v provozování TZB. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Větrání a klimatizace obchodních domů. Větrání kuchyní. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. ZZT a jeho ekonomie. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy a aplikační SW. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání a odvlhčování bazénů. Rozvody vzduchu v klimatizovaném prostoru. Vzduchové clony. Chladivové systémy klimatizace. Použití počítačových simulací k dimenzování VZT. Použití počítačů k dimenzování VZT. Tepelně technické parametry staveb - požadavky projektanta VZT. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven,
laminátoven a lakoven. Klimatizace hotelů. Klimatizace administrativních budov. Kontrola provozní výkonnosti VZT. Filtrace pro klimatizaci. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Energetický audit a navrhování VZT. Větrání garáží a kotelen. Větrání bytů, divadel, sportovních hal. Sálavé chladicí systémy. Kontroly klimatizačních systémů.