Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Klimatizační systémy s nízkými energetickými nároky

Klimatizační systémy s nízkými energetickými nároky

Druh akce
seminář
Trvání
4 h
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti klimatizace a větrání, pracovníci ve výstavbě, provozovatelé VZT zařízení.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marek Begeni
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - ČVUT v Praze, Ing. Jiří Procházka, Ing. Marek Begeni - SOKRA
Hlavní odborné téma – program akce
Technické aspekty navrhování komfortní klimatizace.
Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů.
Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové generace.
Chlazení s využitím 100% rekuperace tepla a zvýšením celkového faktoru účinnosti.
Sorpční chlazení s využitím alternativních zdrojů energie.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Moderní způsob větrání, vytápění a chlazení s využitím indukčních jednotek, rekuperace a alternativních zdrojů energie.